محمد حسین

تصویر سفره هفت سین برای نوشته تبریک نوروز

آرزویم این است
آسمانت بی غبار                      سهم چشمانت بهار
قلبت از هرغصه دور                  بزم عشقت پر سرور
بخت و تقدیرت قشنگ               عمر شیرینت بلند

سال نو مبارک

از طرف کریم احمدی

دیدگاهتان را بنویسید